Προτείνω να...

Δημιουργία υλικού για μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά

Κρίνω χρήσιμο το υλικό για δυσκολίες στα μαθηματικά.

137 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Βικυ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Πολύ σημαντικό και για τη Δ΄ Δημοτικού, είναι πολύ πυκνή η ύλη

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Θα ήταν πολυ χρησιμο υλικο στα μαθηματικα κ για μεγαλύτερες τάξεις απο Γ εως ΣΤ τάξη

  • ΕΥΗ commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Η πλειοψηφία των μαθητών αντιμετωπίζει δυσκολίες στα μαθηματικά απο τις μικρές τάξεις!! Μας ενδιαφέρει το υλικό αυτό!!

Feedback and Knowledge Base