Προτείνω να...

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ,ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ,ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ,ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ-ΘΥΜΟΥ

89 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ανώνυμος μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης