Προτείνω να...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Δημιουργία υλικού για ενήλικους ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια σε επίπεδο έκφρασης και κατανόησης.

21 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο Tsiga Katerina μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

1 σχόλιο

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…
  • Ο polly σχολίασε  ·   ·  Σήμανση ως απρεπές

    ...όπως επίσης για ενηλικες οι οποίοι σήμερα διαπιστώνουν ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, κλπ..

Σχόλια και Βάσης Γνώσης