Προτείνω να...

Ασκήσεις και δραστηριότητες για παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες

Θα ήθελα να δω τη δημιουργία δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω, όπου παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες όπως π.χ δυσαριθμησία. Καλά δομημένα με διαβαθμισμένη δυσκολία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεγάλο ηλικιακό εύρος μαθητών.

199 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Θωμάς shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Δεκάδες νέα eBook με ειδικό υλικό έχουν δρομολογηθεί και θα εκδοθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Θα αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και θα ακολουθούν την λογική: 1)έτοιμο-προς-χρήση υλικό, 2)διαβαθμισμένης δυσκολίας 3)Με έμφαση στην απλότητα και την ευχάριστη αισθητική.

Θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανά ηλικιακή ομάδα.

Με χαρά θα εξετάζαμε πιο συγκεκριμένες ιδέες για τις ανάγκες σας πάνω σε αυτό το θέμα!

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base