Προτείνω να...

Γράψετε ένα βιβλίο για εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Φωνολογική επίγνωση της Αγγλικής Γλώσσας
ή
Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας στην εκμάθηση της αγγλικής
ή
Φύλλα εργασίας για ανάγνωση αγγλικής

28 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ανώνυμος μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

Το παρόν eBook αποτελεί το πρώτο τεύχος της σειράς “ENGLISH LANGUAGE for children with LD” που στοχεύει στην οργάνωση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.
http://upbility.gr/products/english_language1

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης