Προτείνω να...

λογοθεραπευτικό μασάζ

προτείνω να δημιουργηθεί ένα βιβλίο με λογοθεραπευτικό μασαζ για την αντιμετώπιση μυολειτουργικών διαταραχών

49 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Δήμητρα Σακελλαρίου shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Το υλικό «Στοματοπροσωπικές Ασκήσεις» είναι μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των φυσιολογικών δομών του στοματοφαρυγγικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των λειτουργιών του.
Πρόκειται για 54 ασκήσεις, ομαδοποιημένες με βάση τη δομή του μηχανισμού ομιλίας στην οποία στοχεύουν και των λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε δομής, που ενισχύουν. Οι δομές που περιλαμβάνονται είναι ΓΛΩΣΣΑ, ΧΕΙΛΗ, ΜΑΛΑΚΗ ΥΠΕΡΩΑ και ΓΝΑΘΟΣ.
http://upbility.gr/products/stomatoprosopikes

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base