Κοινότητα ιδεών

Γεια σας! Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε πρακτικό και χρήσιμο υλικό, έτοιμο-προς-χρήση, θα χαιρόμασταν να έχουμε τις προτάσεις σας. Τι αναζητάτε ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί; Τι λείπει από τη βιβλιοθήκη και θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο; Ποια είναι η άμεση προτεραιότητα δημιουργίας υλικού κατά την άποψή σας;

Βοηθήστε τη συγγραφική ομάδα του Upbility.gr να δημιουργήσει το κατάλληλο υλικό για τις ανάγκες σας. Γράψτε μας τις ιδέες σας, ψηφίστε τις ιδέες άλλων, σχολιάστε και συμμετέχετε ενεργά στην εξέλιξη της βιβλιοθήκης.

Οι ιδέες ή προτάσεις θα ήταν καλό να είναι “επαρκώς ανεπτυγμένες”, ώστε να γίνεται απόλυτα κατανοητό το περιεχόμενό τους.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Διορθώσετε


  1. Στην άτυπη Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας η σωστή απάντηση για τη δραστηριότητα 31.9 βάση του πίνακα των ορθών απαντήσεων είναι η εικόνα 6 ενώ οι επιλογές 4,5,6 στο φύλο εργασίας είναι οι ίδιες.

  2.Στη Δοκιμασία Γλωσσικών Δεξιοτήτων Ηλικιακό Φάσμα 5-6, στον Προσληπτικό Λόγο, στον πίνακα καταγραφής στο μέρος Μορφολογία Συνταξη - Παθητική φωνή, έπρεπε να αναγράφεται ο αριθμός δραστηριότητας 11 και όχι 14 όπως έχετε γράψει. Επίσης στον Εκφραστικό Λόγο στον πίνακα καταγραφής στο μέρος Μορφολογία Συνταξη - Γνωστικές Έννοιες, έπρεπε να αναγράφεται ο αριθμός δραστηριότητας 10 και όχι 7.

  3.Στη Δοκιμασία Γλωσσικών Δεξιοτήτων Ηλικιακό Φάσμα 4-5 στον Προσληπτικό Λόγο, το…

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
 2. Πίνακας Περιεχομένων σε κάθε Βιβλίο

  θα ήταν πολύ χρήσιμο και φυσικά πιο πρακτικό η δημιουργία πίνακα περιεχομένων σε κάθε βιβλίο, καθώς το εύρος τους είναι μεγάλο και ξοδεύεται αρκετός χρόνος κάθε φορά για να βρούμε τα σωστά φύλλα εργασίας.

  25 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)

  Σας ευχαριστούμε για την πρότασή σας, είναι πολύ σημαντική για εμάς. Λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα του αιτήματος έχουμε ήδη δρομολογήσει την ενσωμάτωση Πίνακα Περιεχομένων σε όλα τα νέα βιβλία καθώς και την προσθήκη όπου απαιτείται στα ήδη δημοσιευμένα.

 3. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
 4. 30 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base