Ποια τα πλεονεκτήματα του ebook;

  1. Τα eBooks που ετοιμάζουμε είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς είναι κατάλληλα δομημένα ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. Μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό εξοικονόμησης αναλωσίμων, σε αυτού του τύπου τα ηλεκτρονικά βιβλία, κοντά στο 30%.
  2. Τα eBooks αποτελούν για εμάς "άυλη μεταφορά γνώσης και εργαλείων παρέμβασης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του παιδιού". Όλα τα υπόλοιπα κόστη όπως τα έξοδα μαζικής εκτύπωσης, βιβλιοθεσίας, μεταφοράς και αποστολής μπορούν "να εξοικονομηθούν".
  3. Τα eBooks μπορούν να αποκτηθούν όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. Η όλη διαδικασία αγοράς είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ενώ εκπρόσωποι του Upbility.gr είναι στην διάθεση σας καθημερινά. Επίσης τα eBooks μπορούν να μεταφερθούν σε όλες τις συσκευές που ανήκουν στον αγοραστή.
  4. Τα eBooks είναι πιο ευέλικτα καθώς αποτελούνται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. Τα φύλλα εργασίας μπορούν να εκτυπωθούν όσες φορές χρειαστεί μέχρι το παιδί να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο.

Feedback and Knowledge Base