Πολιτική Επιστροφών

Λόγω της φύσης των παρεχόμενων προϊόντων (ψηφιακά βιβλία), δεν γίνονται δεκτά αιτήματα ακύρωσης ή επιστροφής μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σχόλια και Βάσης Γνώσης