Τι είναι το Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης;

Το Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης είναι μία πλατφόρμα προστασίας του Upbility για τους επιβεβαιωμένους κατόχους του ηλεκτρονικού υλικού της βιβλιοθήκης μας. Μετά από κάθε αγορά μέσω της ιστοσελίδας μας, η πλατφόρμα καταγράφει αυτόματα τα στοιχεία του αγοραστή και κατοχυρώνει τα δικαιώματα χρήσης του σε όλες τις διαθέσιμες συσκευές (pc, tablet, print).

 Επίσης η πλατφόρμα εισάγει αυτόματα το email και το transaction number του αγοραστή σε κάθε σελίδα του υλικού που αποκτήθηκε. Κλειδώνει το αρχείο .pdf με ειδικό κωδικό, μην επιτρέποντας την αλλαγή ή διαγραφή των στοιχείων σήμανσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε προώθηση του υλικού ηλεκτρονικά ή έντυπα να γίνεται αργά ή γρήγορα αντιληπτή εκθέτοντας πάντοτε τον επιβεβαιωμένο αγοραστή που προέβει στην μη επιτρεπτή ενέργεια, καθώς το αρχείο θα έχει τα δικά του στοιχεία. Δείτε περισσότερα εδώ...

Feedback and Knowledge Base